Oferta

ofertaObsługa inwestycji budowlanych i drogowych:
• nadzór inwestorski
• kierowanie budowami
• uzgadnianie dokumentacji projektowej

 

Obsługa wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami:
• oceny techniczne budynków
• przeglądy roczne i pięcioletnie budynków