Witamy na stronie naszej firmy

gw-bud Wojciech Gorzelski jest inżynierską firmą specjalizującą się w obsłudze inwestycji budowlanych i drogowych w zakresie nadzoru inwestorskiego, zarządzaniu projektami, zarządzaniu kosztami budowy, optymalizacji dokumentacji oraz procedurami uzyskiwania zezwoleń administracyjnych.

Podstawą działalności firmy są:

  • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr BŁ/153/01 uzyskane w 2001 r. decyzją Wojewody Podlaskiego

  • doświadczenie zawodowe 16-letnie zdobyte w: bezpośrednim wykonawstwie, zarządzaniu i administrowaniu obiektami oraz w nadzorowaniu i rozliczaniu budów (co potwierdzają referencje z Jeronimo Martins Polska S.A.) (link do referencji)